868 – “Của cho không bằng cách cho”

Advertisements
Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ