864 – Tang lễ cố Thủ tướng Đức Helmut Kohl tại trụ sở Quốc hội EU – Strasbourg & Ludwigshafen – 01.07.2017

Advertisements
Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ