853 – Tản mạn cuối năm về nghề phó nháy

Advertisements
Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ