863 – Lệ thần Trần Trọng Kim (1883 – 1953): HỌC GIẢ & CHÍNH KHÁCH

Advertisements
Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ