865 – Nén tâm nhang muộn cho anh Lê Quốc và bạn đồng niên Phạm Tiến Khang!

Advertisements
Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ