877 – Nhà hộ sinh của Hội từ thiện đạo Tin Lành TP Hamburg (AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM HAMBURG/ DKH)

Advertisements

876 – Trước thềm bầu cử Bundestag (Hạ Viện) lần thứ 19 CHLB Đức!

875 – Thăm Nhà thờ chính toà Florence/ Santa Maria del Fior/ Duomo Firenze

874 – Sân bay Venice Marco Polo – kỷ niệm chuyến mã hồi đi lạc!

873 – Một thoáng Venice

868 – “Của cho không bằng cách cho”

859 – Tại sao người nông dân Hà Lan giàu có nhờ đất nông nghiệp?

Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ