869 – Tôi từng là nạn nhân bị phê láo vào lý lịch ngót 50 năm trước!

Advertisements
Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ