865 – Nén tâm nhang muộn cho anh Lê Quốc và bạn đồng niên Phạm Tiến Khang!

Advertisements

864 – Tang lễ cố Thủ tướng Đức Helmut Kohl tại trụ sở Quốc hội EU – Strasbourg & Ludwigshafen – 01.07.2017

Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ