491 – Mừng sông núi dính liền?

Mừng sông núi dính liền?

untitled.jpg

Ảnh: Nguyễn xuân Diện blog

Một Bảo tàng Hà Nội
  Nhái Trung tâm thương mại Thượng Hải

  Một tháp chuông Đồng Lộc
  Na ná Hoàng Hạc lâu
  Ôi những ông văn hóa
  Là Ta hay là Tầu?„
(1)

5.jpgHN-bi-pha-hoai-2.jpg

Trung tâm thương mại Thượng Hải TQ – Expo-2010 & Bảo tàng HN (phỏng dáng mũ Bình thiên của Tần Thuỷ Hoàng) 

Là Ta hay là Tầu ?

Thì có xá gì đâu

Choang – Tày cùng một gốc (2)

Việt – Hoa cùng cội nguồn (2)

Phó giáo sư nói thế

Hoàn Cầu báo vừa loan

Mao Đài hòa Nếp Mới (3)

Thơm miệng anh miệng tôi

Hai Bác từng bảo rồi (4)

Trung – Việt tựa răng môi

Thách kẻ nào phá được

Các bạn Tày – Choang ơi

Chúng mình cùng ngây ngất

Mừng sông núi dính liền ….

 

Gocomay

*

Moc17B.jpgcotmoc.jpg

Cột mốc cũ (Pháp-Thanh) & mới (Việt-Trung) – Nguồn: Phamvietdao & TVN

_____

(1) Thơ Trương Tuần – nguồn: Trannhuong.com – http://trannhuong.com/news_detail/7580/ĐÓ-BẠN-NÓI-ĐUNG)

(2) Lời PGS Nguyễn Huy Qúy do Hoàn Cầu thời báo loan – Nguồn: TS Nguyễn Xuân Diệnhttp://nguyenxuandien.blogspot.com/2011/01/toan-van-bai-tra-loi-pv-cua-ong-nguyen.html

(3) Ý thơ PGS-TS Nguyễn Hồng Thao – Bài: ĐÀM PHÁN BIÊN GIỚI VÀ ÁP LỰC NGÀN NĂM CÔNG TỘI Tuần Việt Nam:

Phân giới xong rồi nhẹ đôi vai

Đêm nay Nếp Mới với Mao Đài

Việt – Trung hữu nghị tình thắm mãi

Giữ trọn niềm tin hướng tương lai“…

Nếu không vào được TVN, có thể xem toài bài ở đây:  http://boxitvn.blogspot.com/2011/01/bien-gioi-viet-trung-va-suc-ep-cong-toi.html  hay: http://nguyenxuandien.blogspot.com/2010/12/am-phan-bien-gioi-va-ap-luc-ngan-nam.html

(4) Bác Mao và Bác Hồ…. và bài hát Đông Phương Hồng…..

Moc17CVanNam.jpgIMG_1876.JPG

Trung Quốc đang thủ tiêu cột mốc cũ (Nguồn: Phamvietdaonv) …

___________________

Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ